Myter om Lean

1. Införande av Lean resulterar i uppsägningar
Falskt. Införande av en Lean kultur kommer istället kräva högre deltagande från de anställda eftersom deras input kommer uppvärderas.

2. Lean kräver hårdare arbetsinsatser.
Falskt. Fokus i Lean är att ändra på sättet arbetet utförs så arbetet utförs på både ett effektivare och enklare sätt.

3. Lean är bara ”kanban” eller ”tidsstudier”, ”JIT” ”Kaizen” ”TQM i en ny förpackning
Falskt. Lean är mer omfattande och djupgående än bara en massa metoder. I botten ligger filosofin som företaget måste anamma i sin företagskultur för att de konkreta metoderna sedan ska fungera.

4. Lean innebär att man tar bort buffert och säkerhetslager.
Falskt. Alla företag behöver marginaler, men de måste vara välplanerade.

5. Lean innebär att öka maskiners utnyttjandegrad.
Falskt. I vissa fall ska man enligt Lean stoppa maskiner om de tillverkar lager som ej behövs. Tanken är inte att maximera maskinernas utnyttjandegrad eftersom det ofta leder till överproduktion och slöseri.

6. Lean är bara amerikaniserade japanska ord.
Falskt. Endast ord kan inte göra förändring till verklighet. För det behövs agerande och för agerande krävs människor.

7. Lean är bara sunt förnuft.
Falskt. Skulle detta vara sant skulle alla företag nått stora framgångar.

8. Lean ersätter behovet av ingenjörer.
Falskt. Ständiga förbättringar görs endast inom ramarna som är satta för produktionen, dess standardiserade arbetssätt och metoder.

Från ”the Toyota way” till ”Toyota Culture”

 

The Toyota way summeras med 4P modellen: Philosophy, Process, People and partners och Problem solving med Philosophy I botten på pyramiden.

De fyra nivåerna I 4P modellen hanger alla samman med hjälp av företagskulturen.

Varför räcker inte Lean och Six sigma program till?

Företag över hela världen försöker få sina anställda att bli engagerade i förbättringsprocesser. En del har använt six sigma för att utbilda experter i statistisk problemlösning, medans andra har  magrat av sina processer och skapat lean processer med dragande behov och flödesorientering. Många har använt en kombination av Lean och six sigma. Dessa program har visat sig vara effektiva för att skära ner på kostnader så många företag kan visa upp fina siffror på pappret för investerare. Synd nog så är det något som inte syns i de vackra siffror som åstadkoms genom lean six sigma programmen. Frågar du någon som är utbildad inom TPS – Toyota Production System att besöka att företag som genomfört ett Lean Six Sigma program så kommer de inte ge dessa företag ett gott omdöme. TPS experterna kommer inte att titta på graferna och siffrorna eller kostnadsbesparingarna. De kommer istället att gå till ”gemba” – där arbetet utförs. Där kommer de följa processen och leta efter störningar i flödet – slöserier. De kommer även att observera personalen om de följer en standardiserad process och leta efter reparationsstationer för kvalitetsproblem. Ser de tecken på flöde av material som går utan stopp genom fabriken från början till slut med personer som konstant skapar värde till produkten i en fastlagd hastighet – takt tid, kommer de bli imponerade. De blir även mer imponerade om de ser bevis på visuell management som med ett ögonkast visar status och om processerna följer standard. Mest imponerade kommer de dock bli om de upptäcker personer på golvet som är engagerade i dagligt problemlösande.

Oturlig nog är dessa saker ovanliga trots de fina graferna och siffrorna från Lean Six sigma programmen.

Från allra första början när Toyota startade sin verksamhet förstod ledarna att nyckeln till framgång var att investera i sin personal. Det är grunden till Toyotas kultur. Framgångsfaktorn för The Toyota Way handlar om Toyotas kultur. Sättet man tänker och beter sig är djup rotat i företagets filosofi och principer. I botten finns respekt för människor och ständiga förbättringar, vilket inte har ändrats sedan Toyota startades.

När Toyota startar verksamhet i ett nytt land undersöker man noga de lokala förutsättningarna för hur man på bästa sätt ska utveckla Toyotas kultur i detta sammanhang. Av erfarenhet har de lärt sig att det tar tid och tålamod.

Många företag har blivit frustrerade med kaizen och six sigma projekt som gav kortsiktiga resultat men var inte uthålliga på lång sikt. Då letar man efter något mer att lägga till och det som de saknar är motsvarigheten till Toyota kulturen. Toyota kulturen varierar från land till land eller till och med från fabrik till fabrik så finns det några grundläggande principer som används och som andra företag kan lära sig av.

Dansette