Category: arbetsorganisation

Finns det ett bästa sätt att införa Lean?

Lean har introducerats av TOYOTA som ett tillverkningssystem och nyligen har lean thinking börjat tillämpas inom tjänster, hälsovård, byggnation och andra industrier. Många hävdar att lean är endast tillämpligt för storskalig produktion.

Först måste du förstå att Lean är ett system för att producera och leverera varor och tjänster. Som ett system, kan du inte förstå det enbart genom att titta på dess enskilda delar. Som ett pussel, kan du inte titta på enskilda pusselbitar och se hela bilden. Det är samspelet och förhållandet mellan alla pusselbitar som gör pusslet begriplig.

På en övergripande nivå kan du tänka dig Lean som bestående av tre huvudkomponenter:

  1. Mentalitet och  kultur
  2. Ledningssystem
  3. Metoder

Utan att gå in i detalj på alla dessa, kan ta itu med de två frågorna.

A) Är Lean endast tillämplig på storskalig produktion?

Det korta svaret är nej. Som ett system för att producera och leverera varor och tjänster, gör omfattningen av storskaligheten ingen skillnad vid tillämpligheten av systemet. När allt kommer omkring så växte Toyota från att aldrig ha tillverkat en bil eller lastbil till där de är nu världens största och lönsammaste biltillveraren i världen med hjälp av detta system.

B) Finns det ett bästa sättet att implementera Lean?

Det finns nästan alltid ett ”bästa sätt” som är optimalt för att göra något, så frågan blir, ”Finns det en metod för att genomföra Lean som fungerar för alla?” Tyvärr är svaret nej. Det finns dock vissa nycklar till framgång:

1 – Högsta ledningen måste engagera sig för utmaningen. Med ”engagerad”, menar jag att de förstår och accepterar att detta kommer att innebära förändringar för dem också som ledningsstruktur, beteenden och även ibland personlig ledarstil.

2 – Att förstå att detta är en omvandling och kommer att ta tid. Det finns ingen tidsplan för att bli ”lean”, utan det är bara pågående ständiga förbättringar som aldrig har ett slut. Tänk på det som en resa utan slut. Det är en destination och du alltid komma närmare men du är aldrig riktigt där.

3 – Du kan inte göra detta själv. Du kommer att behöva hjälp för att komma igång och få utbildning om systemet. Du kan också behöva hjälp med att hantera förändringarprocesser och företagskultur. Att implementera ett Lean-system är definitivt en förändring av företagskulturen.

4 – Inställning. Om din tanke är, ”Vi kommer att använda Lean att sänka kostnaderna.”, är det ens ingen idé att starta. Kanske kommer du använda några Lean metoder och få lite ROI men du ska inte lura dig att tro att du är Lean. Tanken måste vara att varje process är perfekt utformad för att ge dig exakt vad du får. Om du vill ha olika resultat, måste du ändra processen. Du måste tro att, om du fokuserar på processen, kommer resultaten att komma.

Läs även:

De fem lean principerna

Från ”the Toyota way” till ”Toyota Culture”

 

The Toyota way summeras med 4P modellen: Philosophy, Process, People and partners och Problem solving med Philosophy I botten på pyramiden.

De fyra nivåerna I 4P modellen hanger alla samman med hjälp av företagskulturen.

Varför räcker inte Lean och Six sigma program till?

Företag över hela världen försöker få sina anställda att bli engagerade i förbättringsprocesser. En del har använt six sigma för att utbilda experter i statistisk problemlösning, medans andra har  magrat av sina processer och skapat lean processer med dragande behov och flödesorientering. Många har använt en kombination av Lean och six sigma. Dessa program har visat sig vara effektiva för att skära ner på kostnader så många företag kan visa upp fina siffror på pappret för investerare. Synd nog så är det något som inte syns i de vackra siffror som åstadkoms genom lean six sigma programmen. Frågar du någon som är utbildad inom TPS – Toyota Production System att besöka att företag som genomfört ett Lean Six Sigma program så kommer de inte ge dessa företag ett gott omdöme. TPS experterna kommer inte att titta på graferna och siffrorna eller kostnadsbesparingarna. De kommer istället att gå till ”gemba” – där arbetet utförs. Där kommer de följa processen och leta efter störningar i flödet – slöserier. De kommer även att observera personalen om de följer en standardiserad process och leta efter reparationsstationer för kvalitetsproblem. Ser de tecken på flöde av material som går utan stopp genom fabriken från början till slut med personer som konstant skapar värde till produkten i en fastlagd hastighet – takt tid, kommer de bli imponerade. De blir även mer imponerade om de ser bevis på visuell management som med ett ögonkast visar status och om processerna följer standard. Mest imponerade kommer de dock bli om de upptäcker personer på golvet som är engagerade i dagligt problemlösande.

Oturlig nog är dessa saker ovanliga trots de fina graferna och siffrorna från Lean Six sigma programmen.

Från allra första början när Toyota startade sin verksamhet förstod ledarna att nyckeln till framgång var att investera i sin personal. Det är grunden till Toyotas kultur. Framgångsfaktorn för The Toyota Way handlar om Toyotas kultur. Sättet man tänker och beter sig är djup rotat i företagets filosofi och principer. I botten finns respekt för människor och ständiga förbättringar, vilket inte har ändrats sedan Toyota startades.

När Toyota startar verksamhet i ett nytt land undersöker man noga de lokala förutsättningarna för hur man på bästa sätt ska utveckla Toyotas kultur i detta sammanhang. Av erfarenhet har de lärt sig att det tar tid och tålamod.

Många företag har blivit frustrerade med kaizen och six sigma projekt som gav kortsiktiga resultat men var inte uthålliga på lång sikt. Då letar man efter något mer att lägga till och det som de saknar är motsvarigheten till Toyota kulturen. Toyota kulturen varierar från land till land eller till och med från fabrik till fabrik så finns det några grundläggande principer som används och som andra företag kan lära sig av.

Dansette