De 7 slöserierna i Lean Software Development

7 Slöserierna i produktion

De 7 slöserierna som Shigeo Shingo identifierade vid sina studier av Toyota Produktions Systemet:

 • Överproduktion - tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Det värsta av slöserierna, eftersom det orsakar flera andra
 • Väntan - på att någonting ska hända
 • Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt
 • Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb
 • Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund
 • Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver
 • Transporter - onödiga transporter
 • Medarbetarnas outnyttjade kreativitet - var inte med bland de ursprungliga, men har sedan lagts till som det åttonde slöseriet

Motsvarande 7 slöserier i Software Development

De 7 slöserierna vid mjukvaruutveckling definierade av Mary och Tom Poppendiek är:

 • Delvis utfört arbete
 • Extra funktioner
 • Omlärning
 • Överlämnande
 • Byte av uppgift
 • Förseningar
 • Buggar

One Response to “De 7 slöserierna i Lean Software Development”

 1. Linus Larsson skriver:

  Har du rätt management för Web 2.0
  Skillnaderna i produktivitet mellan transformationsbaserade företag som stålverk är sedan länge marginell. Skillnaderna mellan transaktionsbaserade företag som banker är kraftigt minskade med hjälp av stora investeringar i informationsteknologi. Fortfarande är skillnaderna i produktivitet signifikanta mellan kunskapsbaserade företag. Teknologi och speciellt informationsteknologi utvecklas och förändras snabbt. En ny företeelse som Facebook blir allmänt utbredd på något år, till skillnad mot de processförbättringstekniker som vi använder idag som har sin grund i början av 90-talet. Än äldre är de så kallade ledarskapstekniker som fortfarande baseras på morot och piska beteendemönster som skulle ha varit bekanta för Pavlov och Skinner i mitten av 50-talet.
  Andelen kunskapsarbetare, de som använder sina hjärnor för att tjäna sitt uppehälle, utgör en betydande och stadigt växande del av vår arbetskraft. Information är kunskapsarbetarens hårdvaluta. Den elektroniska informationen flödar framåt sekventiellt, parallellt, cirkulärt, och ibland reverserar informationsflödet till och med bakåt. Med Web 1.0 i början av 90-talet kom e-post och elektroniska filer. Medarbetarna fick plötsligt tillgång till stora mängder information snabbt och från flera källor. Det gamla sekventiell pappersbaserade informationsflödet ersattes med nätverksbaserade elektroniska informationsflöden och blev i stort sätt osynligt. Kollegorna kunde inte längre se om du var upptagen genom att titta på pappershögen på ditt skrivbord. I den fysiska världen av materialhantering och tillverkning är synligheten stor. Antingen ligger komponenten där eller inte. För det moderna elektroniska kontoret handlar det istället om montering av ”bitar” av information som flyger omkring i hög hastighet. Att analysera arbetsrörelser är idag ofta irrelevant. Relevantare är att analysera rörelse av information. Affärsprocessanalytiker har hittills gått tillväga mer eller mindre på samma sätt som läkare under Oskar II:s tid. Diagnos baseras på erfarenhet, observerbara symptom och patientens egen berättelse. Med hjälp av nya affärsprocessanalysverktyg som Automated Process Discovery, APD kan vi förstå vad som händer i realtid i en organisations affärsprocesser på samma sätt som dagens läkare kan använda magnetröntgen för att diagnostisera fel och brister. Fysiska eller digitala dokument är alldeles för stora och deras rörelse är i de ”officiella” affärsprocesserna döljer ofta det verkliga informationsflödet. Begreppet informationselement, ”infel” är idag relevant. Infel står för den minsta beståndsdelen i en informationsleverans. En Infel kan vara ett diagram, en text, en offert, en beräkning, ett godkännande, och så vidare. Ett dokument omfattar vanligtvis flera Infels och mycket av de arbetsuppgifter som kunskapsarbetaren utför kan beskrivas som insamling, förädling och montage av infel’s. Du kan klippa och klistra en Infel från ett äldre liknande dokument. Du kan kopiera en Infel från en webbplats. Du kan få en Infel genom att vara cc’d i ett e-mail etc. Begreppet förklarar till exempel, hur utvecklingen av en helt ny produkt kan fördröjas p.g.a. en enkel bit av information på samma sätt som en missad komponent i en fysisk produktionsprocess kan få en hel fabrik att stå still.
  Med Web 2.0 ökar hastigheten i informationsflödet ytterligare men nu finns också stora möjligheter att minska den ineffektivitet som Web 1.0 förde med sig. För att få ut det mesta av kunskapsarbetaren måste dagens chefer överge mycket av vad de tror att de vet om management och informationsteknologi. De kan inte förbättra produktiviteten för systemutvecklare, designers, konstruktörer, controllers, säljare, konsulter eller advokater genom att ersätta dem med maskiner. Dessa kunskapsarbetare verkar i komplexa och dynamiska system understödda av informationsteknologi, där processer, projekt, och organisationer är abstraktioner tänkta att samordna och mäta deras användning av information för att lösa problem. Det är med hjälp av förbättrade management tekniker och applikationer för ökad grad samverkan som produktiviteten för kunskapsarbetare ökas.

Dansette