Inom lean tas beslut där arbetet utförs av de som utför arbetet

Inom traditionellt beslutsfattande med rötter i Taylorismen och Henry Fords massproduktion och Alfread Sloan (”ledning genom siffror”) så separeras beslutsfattande från arbete. Detta sätt att leda företag genom order, kontroll och styrning är mycket ineffektivt. Konsekvenserna av att separera beslutsfattande från arbete blir höga kostnader och dålig service. Dålig service kostar mer än bra service, eftersom dåligt utformat arbete tar längre tid och är dyrare att utföra och korrigera. Inom lean flyttar man inte ut och separerar beslutsfattande från arbetet och styr inte planeringen av arbetet med hjälp av budgetar.

Richard Pascale citerar Konosuke Matsushita, grundare av den japanska elektronikkoncern som omfattar Panasonic, JVC och Technics, i Managing on the Edge:

”Vi kommer att vinna och den västerländska industrin kommer att förlora. Det finns inte mycket ni kan göra åt det eftersom orsakerna till detta tillkortakommande ligger hos er själva. Era företag är uppbyggda enligt Taylormodellen. Och det värsta är att detta gäller även era huvuden. Era chefer sköter tänkandet medan de anställda vrider på skruvmejslarna, och djup inom er är ni övertygade om att detta är det rätta sättet att driva ett företag på. För ledarskapets essens består i att hämta idéer från chefernas huvuden och överföra dessa till de anställdas huvuden. Vi har ett helt annat sätt att tänka. Vi vet att dagens affärsvärld är så komplex och invecklad – att företagens överlevnad är så riskfylld i en omgivning som blir alltmer oförutsägbar, konkurrensinriktad och farofylld – att deras fortsatta existens kräver att man varje dag mobiliserar varje gnutta intelligens som finns tillgänglig”

-Konosuke Matsushita

Länkar:

Ledarskapet i Lean

Comments are closed.

Dansette