Myter om Lean

1. Införande av Lean resulterar i uppsägningar
Falskt. Införande av en Lean kultur kommer istället kräva högre deltagande från de anställda eftersom deras input kommer uppvärderas.

2. Lean kräver hårdare arbetsinsatser.
Falskt. Fokus i Lean är att ändra på sättet arbetet utförs så arbetet utförs på både ett effektivare och enklare sätt.

3. Lean är bara ”kanban” eller ”tidsstudier”, ”JIT” ”Kaizen” ”TQM i en ny förpackning
Falskt. Lean är mer omfattande och djupgående än bara en massa metoder. I botten ligger filosofin som företaget måste anamma i sin företagskultur för att de konkreta metoderna sedan ska fungera.

4. Lean innebär att man tar bort buffert och säkerhetslager.
Falskt. Alla företag behöver marginaler, men de måste vara välplanerade.

5. Lean innebär att öka maskiners utnyttjandegrad.
Falskt. I vissa fall ska man enligt Lean stoppa maskiner om de tillverkar lager som ej behövs. Tanken är inte att maximera maskinernas utnyttjandegrad eftersom det ofta leder till överproduktion och slöseri.

6. Lean är bara amerikaniserade japanska ord.
Falskt. Endast ord kan inte göra förändring till verklighet. För det behövs agerande och för agerande krävs människor.

7. Lean är bara sunt förnuft.
Falskt. Skulle detta vara sant skulle alla företag nått stora framgångar.

8. Lean ersätter behovet av ingenjörer.
Falskt. Ständiga förbättringar görs endast inom ramarna som är satta för produktionen, dess standardiserade arbetssätt och metoder.

Comments are closed.

Dansette