När är Lean framgångsrikt?

När är Lean framgångsrikt?

  • Fokus är på värde för kunden.
  • Arbetet drivs strukturerat i en takt som är anpassad till verksamhetens förmåga att ta till sig förändringarna där är ett framgångsrikt pilotprojekt värdefullt.
  • När införande av Lean inte är ett kortsiktigt projekt utan en ”resa” där hela företaget måste förstå innebörden av Lean tankesätt där såväl  högsta ledning till medarbetarna på lägsta nivån.
  • Förbättringsarbetet drivs av medarbetare som kan processerna.
  • Uppföljning sker planerat och konsekvent
  • Resultaten mäts – enkla mätetal
  • Man upplever att största vinsten med Lean ligger mer i små stegvisa förbättringar än i de stora oftast ödesdigra engångsförändringarna

När är Lean inte framgångsrikt?

• Lean lanseras som ett nytt rationaliseringsinitiativ
• Ledningen är och förblir osynlig och ointresserad
• Arbetet drivs av externa förbättringsledare
• Lean ses som ett mål i sig
• Lösningar kopieras okritiskt från andra verksamheter

Comments are closed.

Dansette