Posts tagged: Agil utveckling

Kanban det nya Scrum? Utmanar den populära metodiken

MKSE.COM skriver att Kanban är en just nu omtalad metodik. Den sägs till och med vara på väg att omvända en del scrumfantaster.

MKSE har tittat närmare på den nya metodiktrenden. Just som ni kände er moderna med scrum i ert webb/CMS projekt knackar nästa metodik på dörren.
Kanban kommer ursprungligen från Toyotas produktionssystem och specifikt arbetet med att synliggöra materialbehov i industriproduktion och ta bort mellanlager och få materialet till produktionen JIT – Just In Time. Men även här handlar det om en agil metodikej certifikationskrävande som tagits fram baserad på mångårig best practice. För ert och kundens bästa.

Kanban går i korta drag ut på att:

  • Visualisera ett arbetsflöde

1. Dela upp arbete i delar (items), skriva delarna på kort som sätts upp på en vägg
2. Namnge kolumner för att illustrera var varje del hör hemma i ett arbetsflöde

  • Begränsa WIP (work in progress – pågående, arbete) – tilldela specifika begränsningar till hur många delar som ligger i varje del av workflowen
  • Mät ledtid (genomsnittliog tid för att slutföra en del, ibland kallad “cycle time”), optimisera processen för att göra ledtid så kort och förutsägbar som möjligt.

Scrumgurun Henrik Kniberg har försökt reda ut Scrum - Kanban likheter och skillnader här.

Scrum i ett nötskal 

  • Dela din organisation i små, cross-funktionella, självorganiserande team. 
  • Dela ditt arbete i en lista över små, konkreta resultat. Tilldela någon som är ansvarig  för denna lista och sortera listan efter prioritet. Gruppen som implementerar resultatet uppskattar den relativa storleken på varje objekt. 
  • Dela upp tiden i korta fasta längder på iterationer (normalt 1 – 4 veckor), med potentiellt levererbar kod som kan demonstreras efter varje iteration. 
  • Optimera releaseplanen och uppdatera prioriteringar i samarbete med kunden, baserat på den insikt som man uppnått genom att inspektera release efter varje iteration. 
  • Optimera processen genom att ha en genomgång efter varje iteration.

Dansette