Posts tagged: flöde

Hur fungerar flödet i ett lean företag?

Flödesstruktur i ett lean företag

Flöde innebär att när kunden, antingen intern eller extern, lägger en order startar processen med att skaffa det råmaterial som behövs för just den kundens order.

I lean är en av de centrala principerna att skapa kontinuerliga processflöden där man kortar ner tiden så mycket som möjligt mellan råmaterial och slutprodukt. Detta leder i sin tur till högsta kvalitet, lägsta kostnader och kortast leveranstid. Genom att skapa flöden antingen när det gäller material eller information sänker man vattennivån i ”den Japanska sjön” vilket synliggör problem som tidigare dolts.

Det ultimata målet är att skapa ett enstycksflöde, vilket sällan existerar i verkligheten, men om det inte är möjligt ska man skapa ett dragande flöde med hjälp av kanban. Fördelarna med enstycksflöde är att det bygger in kvalitet, skapar flexibilitet, ger högre produktivitet, det frigör golvyta, förbättrar säkerheten, förbättrar arbetsmoralen och minskar lagerkostnaderna.

Flödet ska styras av efterfrågan av nästkommande kunder i produktionsflödet. Principen som gäller är Just-In-Time, att påfyllning av material ska ske varken för tidigt eller för sent. Styrande för flödet är takttiden som är måttet på kundens efterfrågan dvs. den hastighet med vilken kunden köper en produkt.

När man skapar ett flöde länkar man samman arbetsmoment som tidigare varit åtskilda. Då uppstår mer teamwork, snabbare återkoppling av kvalitetsproblem, bättre styrning av processen samt även krav på personalen att lösa uppkomna problem omedelbart genom att utveckla sitt sätt att tänka och sin problemlösningsförmåga. The Toyota Way går ut på att stanna upp och ta itu med varje problem så fort det blir synligt, så därför är det viktigt att problemen kommer upp till ytan, vilket de gör när man inför ett flöde.

Ett exempel på ett dragande flöde är ett välskött snabbköp som snabbt anpassar sig till kundernas efterfrågan utan att ha ett stort lager.

Dansette