Posts tagged: Jones

De fem lean principerna

I boken Lean thinking av Womack och Jones presenterar författarna sina 5 Lean principer för hur en övergång från massproduktion till en lean verksamhet bör gå till. Dessa principer sätter inriktningen för företagets övergripande visioner.

1. Specificera värdet sett ur kundens perspektiv

Lean tänkande handlar mycket om att leverera värdet som kunderna efterfrågar. Inget mer eller mindre. Genom att klart definiera värdet av en speciell produkt eller tjänst ur slutkundens perspektiv kan allt slöseri som inte skapar värde för kunden upptäckas och tas bort.

2. Identifiera och kartlägg värdeflödet

När värdet ur kundens perspektiv har definierats måste värdeflödet som skapar detta värde kartläggas. Värdeflödet är alla aktiviteter tvärs igenom alla delar av organisationen som är inblandade i att leverera en produkt eller tjänst.

3. Skapa flöde

Det kraftfullaste verktyget för att minimera slöseri i värdeflödet är genom att skapa flöde.

4. Pull

Skapa ett dragande och inte tryckande system där det handlar om att förstå efterfrågan från kunder och sedan utifrån denna efterfrågan skapa processer som svarar mot denna så du endast producerar det kunderna vill ha, när de vill ha det.

5. Perfektion

Perfektion handlar om att skapa en kultur av ständiga förbättringar. Detta handlar mer om kultur och attityder än om lean verktyg. Organisationen ska hela tiden sträva efter att bli bättre och bättre. Varje dag. Ständiga förbättringar är känt under det japanska namnet ”Kaizen”.

Dansette