Posts tagged: lean organisation

Arbetsorganisation på Toyota

Toyotas arbetsorganisation

På Toyota har man vänt upp och ner på traditionella hierarkier och placerat team med montörer högst upp eftersom de gör det direkt värdehöjande arbetet för kunden och ses därför som de mest centrala och kritiska för företagets framgång. Resten av företaget finns till för att stödja och serva teamen som man lite ser som företagets kirurger. Nivån under team medlemmarna finns teamledaren som är en före detta team medlem som inte har chefsbefogenheter utan är till för att stödja teamet och hoppa in när det behövs.  Teamledaren är kirurgens jourläkare som är beredd att rycka in så fort det uppstår problem, som när någon larmar via andon-systemet. Teamledaren har flera uppgifter som i ett traditionellt företag ligger hos tjänstemannasidans chefer. Teamledaren går fram och tillbaka längs bandet för att förutse problem som att det börjar bli ont om komponenter eller att någon behöver hjälp eller vila.

Nivån under teamledaren är första linjens chef (gruppledare) som ansvarar för styrning och samordning av 5-8 team. Gruppledaren gör mycket av sådant som annars sköts av stödfunktioner ionom HR-, konstruktions- och kvalitetsavdelningarna. De medverkar vid omfattande förändringar av processen men kan vid behov också arbeta vid bandet.

Nivån under första gruppledaren är avdelningschefen som är chef för 4-10 gruppledare. Sedan kommer produktionschefen som är chef för avdelningscheferna.

Dansette