Posts tagged: Lean production

Vad är Lean?

Vad är Lean?

Det enklaste svaret är att Lean production är att det är ett amerikanskt försök att beskriva och kopiera Toyota Production System (TPS).

Var kommer begreppet Lean från?

Begreppen Lean myntades år 1990 i boken ” The Machine That Changed the World : The

Story of Lean Production” av Womack, James P., Daniel T. Jones, och Daniel Roos.

Denna bok är en krönika över utvecklingen inom bilindustrin från hantverk till masstillverkning och slutligen Lean production. Här berättas historien om hur Henry Ford standardiserade bildelar och monteringsmoment så att lågutbildade montörer med låg yrkesskicklighet tillsammans med specialiserade verktyg kunde massproducera billiga bilar. Boken fortsätter med att beskriva hur massproduktion gav billigare bilar än hantverksframställda bilar, men på bekostnad av ökat indirekt arbete som produktionsplanering, ingenjörsarbete och arbetsstyrning. Sedan beskriver boken hur ett litet Japanskt företag ville starta biltillverkning för den Japanska marknaden, men hade inte resurser för att klara av de stora investeringar som skulle behövas för dyra specialiserade maskiner som användes i bilindustrin. Inte heller hade man råd med de stora lager eller indirekt arbete i form av planering och styrning som masstillverkning kräver. Så företaget uppfann ett nytt sätt att göra saker, genom att använda mycket små lager och flytta dagliga beslutsfattandet ut på arbetsgolvet till arbetarna i produktionen. Nu har detta lilla företaget vuxit till det stora företaget Toyota, och Toyota Production System har blivit känt i väst som Lean production.

Dansette