Posts tagged: ledarskap i lean

Hur skiljer sig ledarskapet mellan Lean och traditionellt ledarskap?

Lean ledarskap organiserar verksamheten

baklänges” med utgångspunkt från kundens behov

av varor och tjänster längs ”värdeflöden” uppströms

mot råvarukällor.

Traditionellt ledarskap organiserar verksamheten

framlänges” från existerande organisation med sina

fastställda verksamhetsområden, teknologier och

redan givna resurser

Dansette