Posts tagged: muda i mjukvaruutvecklling

De 7 slöserierna i Lean Software Development

7 Slöserierna i produktion

De 7 slöserierna som Shigeo Shingo identifierade vid sina studier av Toyota Produktions Systemet:

 • Överproduktion - tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Det värsta av slöserierna, eftersom det orsakar flera andra
 • Väntan - på att någonting ska hända
 • Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt
 • Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb
 • Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund
 • Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver
 • Transporter - onödiga transporter
 • Medarbetarnas outnyttjade kreativitet - var inte med bland de ursprungliga, men har sedan lagts till som det åttonde slöseriet

Motsvarande 7 slöserier i Software Development

De 7 slöserierna vid mjukvaruutveckling definierade av Mary och Tom Poppendiek är:

 • Delvis utfört arbete
 • Extra funktioner
 • Omlärning
 • Överlämnande
 • Byte av uppgift
 • Förseningar
 • Buggar

Dansette