Posts tagged: nemawashi

Ledarskapet i Lean

En grundprincip för ledarskapet i Toyota är att gå och se ett problem med egna ögon (Gå till Gemba) och inte förlita sig på rapporter från andra. En ledare måste förutom att kunna engagera och motivera sin personal, ha grundlig förståelse av arbetet.

Ledarskapet i Lean handlar om att ledarna ska respektera och utmana de anställda. Inga syndabockar ska utses. Ledaren ska vara en guide och lärare som ställer frågor till sina medarbetare för att de ska komma på lösningen själva och börja tänka och utveckla sin problemlösningsförmåga. Toyota ledarnas främsta uppgift är att bygga upp en lärande organisation. ”Innan vi bygger bilar bygger vi människor”. Fokus ligger på arbetssättet istället för resultatet eftersom resultatet redan har hänt.

En ledare i ett lean företag ger oftast inte order. Oftast fattas beslut i konsensus efter noggranna utredningar och planering där man låter så många som det är möjligt att ge sin syn på saken (Liker, Princip 13 nemawashi).

Ledarskap i lean organiserar verksamheten ”baklänges” med utgångspunkt i kundens behov, där traditionellt ledarskap organiserar verksamheten från sin existerande organisation med fastställda verksamhetsområden och redan givna resurser.

Toyota försöker inte köpa sig framgångsrika chefer i ledande ställning utan man vill helst själva utveckla sina chefer och ledare inom företaget.

Dansette