Posts tagged: Toyota way

Toyotas 14 principer för (lean) produktion

Toyotas 14 principer för produktion, 4P modell, Philosophy, Processes, People, Problem solving.
Dessa 14 principer beskrevs av Jeffrey Liker i boken The Toyota Way. Samtidigt som han började skriva boken offentliggjorde Toyota sitt interna undervisningsmaterial, The Toyota Way, som Liker inspirerades av. De två huvudprinciperna i detta material var ständiga förbättringar (kaizen) och respekt för andra (människor). Principen respekt för andra är det många som missar hur central den är i lean. Womack och Jones har i sina fem leanprinciper inte med respekt för andra. Många gör tyvärr misstaget och glömmer de ”mjuka” värdena i lean som är smörjmedlet som får lean att fungera.

Ständiga förbättringar

- Utmaningar

Skapa en långsiktig vision

- Kaizen

Utvecklas ständigt innovativt och evolutionärt

- Genchi gunbutsu

Gå och se problemet med egna ögon för att verkligen förstå

Respekt för andra

- Respekt

Respektera andra människor, ansträng dig för att skapa förståelse och ta ansvar för att bygga ömsesidigt förtroende

- Teamwork

Skapa delaktighet i utvecklings- och förbättringsarbetet för att maximera teamets och individens prestationer och därmed stimulera den personliga och yrkesmässiga utvecklingen.

Toyotas 4P modell

Filosofin(Philosophy):

1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.

Procsseerna (Processes):

2. Skapa processflöden som för upp problemen till ytan
3. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion
4. Jämna ut arbetsbelastningen
5. Skapa en kultur där man stoppar processerna för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt från början
6. Lägg standardiserat arbetssätt som grund till ständiga förbättringar och personalens delaktighet
7. Använd visuell stryrning, så att inga problem förblir dolda
8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som stöder medarbetarna och processerna

Medarbetare och partners (People):

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter företagets filosofi och lär lär ut den till andra.
10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi
11.  Respektera det utökade nätverket av  partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre

Problemlösning (Problem solving):

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (Genchi genbutsu)
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt
14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt förbättra (kaizen)

Dansette