Posts tagged: TPS

Arbetsorganisation på Toyota

Toyotas arbetsorganisation

På Toyota har man vänt upp och ner på traditionella hierarkier och placerat team med montörer högst upp eftersom de gör det direkt värdehöjande arbetet för kunden och ses därför som de mest centrala och kritiska för företagets framgång. Resten av företaget finns till för att stödja och serva teamen som man lite ser som företagets kirurger. Nivån under team medlemmarna finns teamledaren som är en före detta team medlem som inte har chefsbefogenheter utan är till för att stödja teamet och hoppa in när det behövs.  Teamledaren är kirurgens jourläkare som är beredd att rycka in så fort det uppstår problem, som när någon larmar via andon-systemet. Teamledaren har flera uppgifter som i ett traditionellt företag ligger hos tjänstemannasidans chefer. Teamledaren går fram och tillbaka längs bandet för att förutse problem som att det börjar bli ont om komponenter eller att någon behöver hjälp eller vila.

Nivån under teamledaren är första linjens chef (gruppledare) som ansvarar för styrning och samordning av 5-8 team. Gruppledaren gör mycket av sådant som annars sköts av stödfunktioner ionom HR-, konstruktions- och kvalitetsavdelningarna. De medverkar vid omfattande förändringar av processen men kan vid behov också arbeta vid bandet.

Nivån under första gruppledaren är avdelningschefen som är chef för 4-10 gruppledare. Sedan kommer produktionschefen som är chef för avdelningscheferna.

Vad är Lean?

Vad är Lean?

Det enklaste svaret är att Lean production är att det är ett amerikanskt försök att beskriva och kopiera Toyota Production System (TPS).

Var kommer begreppet Lean från?

Begreppen Lean myntades år 1990 i boken ” The Machine That Changed the World : The

Story of Lean Production” av Womack, James P., Daniel T. Jones, och Daniel Roos.

Denna bok är en krönika över utvecklingen inom bilindustrin från hantverk till masstillverkning och slutligen Lean production. Här berättas historien om hur Henry Ford standardiserade bildelar och monteringsmoment så att lågutbildade montörer med låg yrkesskicklighet tillsammans med specialiserade verktyg kunde massproducera billiga bilar. Boken fortsätter med att beskriva hur massproduktion gav billigare bilar än hantverksframställda bilar, men på bekostnad av ökat indirekt arbete som produktionsplanering, ingenjörsarbete och arbetsstyrning. Sedan beskriver boken hur ett litet Japanskt företag ville starta biltillverkning för den Japanska marknaden, men hade inte resurser för att klara av de stora investeringar som skulle behövas för dyra specialiserade maskiner som användes i bilindustrin. Inte heller hade man råd med de stora lager eller indirekt arbete i form av planering och styrning som masstillverkning kräver. Så företaget uppfann ett nytt sätt att göra saker, genom att använda mycket små lager och flytta dagliga beslutsfattandet ut på arbetsgolvet till arbetarna i produktionen. Nu har detta lilla företaget vuxit till det stora företaget Toyota, och Toyota Production System har blivit känt i väst som Lean production.

Dansette