Vad är Lean?

Vad är Lean?

Det enklaste svaret är att Lean production är att det är ett amerikanskt försök att beskriva och kopiera Toyota Production System (TPS).

Var kommer begreppet Lean från?

Begreppen Lean myntades år 1990 i boken ” The Machine That Changed the World : The

Story of Lean Production” av Womack, James P., Daniel T. Jones, och Daniel Roos.

Denna bok är en krönika över utvecklingen inom bilindustrin från hantverk till masstillverkning och slutligen Lean production. Här berättas historien om hur Henry Ford standardiserade bildelar och monteringsmoment så att lågutbildade montörer med låg yrkesskicklighet tillsammans med specialiserade verktyg kunde massproducera billiga bilar. Boken fortsätter med att beskriva hur massproduktion gav billigare bilar än hantverksframställda bilar, men på bekostnad av ökat indirekt arbete som produktionsplanering, ingenjörsarbete och arbetsstyrning. Sedan beskriver boken hur ett litet Japanskt företag ville starta biltillverkning för den Japanska marknaden, men hade inte resurser för att klara av de stora investeringar som skulle behövas för dyra specialiserade maskiner som användes i bilindustrin. Inte heller hade man råd med de stora lager eller indirekt arbete i form av planering och styrning som masstillverkning kräver. Så företaget uppfann ett nytt sätt att göra saker, genom att använda mycket små lager och flytta dagliga beslutsfattandet ut på arbetsgolvet till arbetarna i produktionen. Nu har detta lilla företaget vuxit till det stora företaget Toyota, och Toyota Production System har blivit känt i väst som Lean production.

Vad går Lean ut på?

Toyotas strategi:

”Vår strategi är att utveckla och underhålla briljanta

processer. Vi får briljanta resultat av genomsnittliga

människor som arbetar med briljanta processer. Vi

har lagt märke till att våra konkurrenter ofta får

genomsnittliga eller sämre resultat från briljanta

människor som arbetar med bristfälliga processer”

Daniel Jones, The beginner´s guide to Lean

Hur skiljer sig ledarskapet mellan Lean och traditionellt ledarskap?

Lean ledarskap organiserar verksamheten

baklänges” med utgångspunkt från kundens behov

av varor och tjänster längs ”värdeflöden” uppströms

mot råvarukällor.

Traditionellt ledarskap organiserar verksamheten

framlänges” från existerande organisation med sina

fastställda verksamhetsområden, teknologier och

redan givna resurser

När är Lean framgångsrikt?

När är Lean framgångsrikt?

• När högsta ledningen förstått innebörden i Lean tankesätt
och att det inte är ett program eller projekt, men en resa man
påbörjat
• Förbättringsarbetet drivs av medarbetare som kan processerna.
• Fokus är på värde för kunden. Arbetet drivs strukturerat – projekt
för projekt, och i en takt som är anpassad till verksamhetens
förmåga att ta till sig förändringarna
• Resultaten mäts – enkla mätetal
• Uppföljning sker planerat och konsekvent
• Medvetenheten fi nns att styrkan ligger i en ”ränta-på-ränta”
effekt avseende resultaten, och inte i de stora oftast ödesdigra
engångsförändringarna

När är Lean inte framgångsrikt?

• Lean lanseras som ett nytt rationaliseringsinitiativ
• Ledningen är och förblir osynlig och ointresserad
• Arbetet drivs av externa (interna) förbättringsledare
• Lean ses som ett mål i sig
• Lösningar kopieras okritiskt från andra verksamheter

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Dansette